Hverdags lydigheds træning HLT

Dette program henvender sig til alle hunde over 6 måneder og deres ejere, der ønsker at være aktive i et ikke konkurrencepræget program. Her får “sofahund/ejere”, “oldboys” og “familiehunden” muligheden for sjovt samvær og ideer til hjemmetræning, hvor hele familien kan deltage.

HLT som er inddelt i 3 spændende niveauer – bronze, sølv og guld. Bronze niveauet er også basiskursus for dig og/eller din hund, der ikke får har gået til træning. Efter endt kursus giver bronze niveauet adgang til klubbens øvrige aktiviteter.

Måsætningen med HLT er ved hjælp af moderne træningsmetoder og relevante aktiviteter at få en glad og dygtig hund, som er velfungerende i forhold til omgivelserne og i familiens dagligdag. Kørekortet kan erhverves på efter hinanden følgende niveauer: bronze, sølv og guld. I kørekortet indgår såvel praktiske som teoretiske elementer.

Aktiviteterne omfatter bl.a.:

  • Miljøtræning på forskellige ekskursioner til bl.a. by, skov og evt. virksomheder.
  • Dagligdags forstyrrelser så hunden lærer at forholde sig roligt i forskellige dagligdags situationer, hvor den uden tilvænning ville være blevet forskrækket.
  • Socialt samvær og fornuftig omgang med fremmede hunde og mennesker.
  • Indkald og håndteringsøvelser så ejeren får ideer til daglig træning som flokleder.
  • Gå i line “ hunden lærer at følge sin ejer i løs line, også når den møder hunde og mennesker”
  • Søgeudvikling “ hundens interesse for at bruge næsen til at søge udvikles på en sjov og spændende måde.
  • Øvelser i samarbejde “ her gives forslag til en masse sjove “hunde-tricks,” som giver hunden sund aktivering i dagligdagen” Et sjovt alternativ til almindelige lydighedsøvelser.
  • Teoriundervisning “ der sikrer nødvendigt kendskab til egen hund, hundeloven m.v.”